Servicevilkår

Opdateret den: 15. november 2023 (tidligere version

Disse opdaterede servicevilkår træder i kraft med det samme for uregistrerede brugere og brugere, der registrerer sig efter den 15. november 2023 eller på anden måde anerkender accept af disse servicevilkår på eller efter denne dato. For alle andre brugere træder de opdaterede servicevilkår i kraft den 14. december 2023.

Note til den oversatte udgave: For at gøre det nemmere for dig, kan Talent.com udføre oversatte udgaver af det følgende, tilgængelige dokument. Hvis en sådan oversat udgave skulle være i konflikt med den engelske udgave, nyder den engelske udgave af dokumentet, der findes på https://ca.talent.com, forrang. 

OM VORES SERVICEVILKÅR

Velkommen til Talent.com's hjemmeside og onlinetjenester ("Talent.com", "vi", "os" eller "vores").

Dette er servicevilkårene ("Servicevilkårene"), i henhold til hvilke vi stiller vores hjemmesider, vores mobilapplikationer og vores andre onlineprodukter og -tjenester (tilsammen vores "Hjemmeside" eller "Tjenester") til rådighed for dig. Disse Servicevilkår omfatter vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik, som er indarbejdet heri ved henvisning og udgør en del af en bindende aftale mellem dig og os ("Aftalen"). Hver gang du bruger eller får adgang til en af vores tjenester, gør du det ved at acceptere denne aftale. Hvis du ikke accepterer denne aftale eller ikke opfylder eller overholder de bestemmelser, der er angivet heri, bør du ikke bruge vores tjenester.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne aftale (herunder privatlivspolitikken og cookiepolitikken) til enhver tid ved at underrette dig som angivet i denne aftale. Din fortsatte brug af tjenesterne efter en sådan meddelelse udgør din accept af den reviderede aftale. Vi forbeholder os også ret til, til enhver tid og af enhver grund, uden ansvar eller varsel til dig, at ændre eller afbryde alle eller en del af vores tjenester eller opkræve, ændre eller frafalde gebyrer, der kræves for at bruge tjenesterne.

Hvis du er en person, der leder efter beskæftigelse eller beskæftigelsesinformation, uanset om du er en registreret bruger eller ej ("Jobsøgende"), udgør disse servicevilkår en aftale mellem dig og Talent.com Inc. Hvis du er en enkeltperson eller en juridisk person, der leder efter jobsøgende eller ønsker at stille beskæftigelsesmuligheder og oplysninger til rådighed for jobsøgende på dine vegne som arbejdsgiver eller på vegne af andre, herunder, men ikke begrænset til, som et agentur ("Arbejdsgivere"), udgør disse servicevilkår en aftale mellem dig og følgende Talent.com-enhed:

 • Talent.com Inc., hvis du befinder dig i Canada;
 • Talent.com USA Inc, hvis du befinder dig i USA;
 • Talent.com France Sàrl, hvis du befinder dig i Frankrig;
 • Talent.com Brasil Pesquisa De Empregos LTDA, hvis du befinder dig i Brasilien;
 • Talent.com Jobs Limited, hvis du befinder dig i Storbritannien;
 • Talent.com Europe Sàrl, hvis du befinder dig i Schweiz eller et andet sted i verden.

Vi tilbyder vores tjenester til jobsøgende og arbejdsgivere (vores "brugere", "dig", "din"). Hvis du ønsker at gøre brug af vores tjenester i en anden egenskab end som jobsøgende eller arbejdsgiver, skal du have en forudgående skriftlig aftale med os, før du gør det.

Hvis du bruger vores tjenester som jobsøgende, bedes du omhyggeligt gennemgå afsnit A - Servicevilkår for jobsøgende og afsnit C - Servicevilkår for alle brugere. AFSNIT A.10 INDEHOLDER EN OBLIGATORISK VOLDGIFTSAFTALE OG AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL, DER GÆLDER FOR ALLE KRAV FRA JOBSØGERE MOD TALENT.COM I USA. LÆS DEM VENLIGST OMHYGGELIGT.

Hvis du bruger tjenesterne som arbejdsgiver, bedes du omhyggeligt læse afsnit B - Servicevilkår for arbejdsgivere og afsnit C - Servicevilkår for alle brugere.

A. SERVICEVILKÅR FOR JOBSØGENDE

Talent.com giver jobsøgere mulighed for at søge efter jobmuligheder i sin database ved hjælp af sin jobsøgemaskine ("Jobsøgning"), at modtage oplysninger om jobmuligheder via e-mails eller elektroniske beskeder, når de abonnerer på sin jobadvarselstjeneste ("Jobadvarsler") og at finde jobrelaterede oplysninger, såsom løndata, indkomstskattedata og andre relevante oplysninger om jobmarkedet ved hjælp af en række forskellige værktøjer. Jobsøgende kan også ansøge om job ved hjælp af vores tjenester. Nogle af disse tjenester er kun tilgængelige for registrerede brugere, og andre er tilgængelige for alle brugere, uanset om de har en Talent.com-profilkonto eller ej.

1. Oprettelse af en jobsøgerprofilkonto

Talent.com tilbyder flere metoder til at oprette en Talent-profilkonto og blive en registreret bruger af vores tjenester ("Profilkonto").

Der oprettes automatisk en profilkonto til dig, når du tilmelder dig vores Job Alerts-tjeneste, eller når du søger et job via vores hjemmeside. Hvis du ikke længere ønsker at have en aktiv profilkonto hos os, kan du slette din konto i dine indstillinger.

Du kan manuelt oprette en profilkonto ved at angive dit fornavn, efternavn og en gyldig e-mailadresse. Den e-mail, du bruger, skal være en, hvor vi kan nå dig. Hvis vi ikke kan korrespondere med dig via denne e-mailadresse, kan dit indsendte indhold blive afvist, og din konto kan blive deaktiveret. For at fuldføre din registrering kan du blive bedt om at indtaste en 6-cifret engangskode, der sendes via den e-mailadresse, du har angivet, og/eller en adgangskode. Når din konto er oprettet, vil du få adgang til din profil og andre private områder af din konto. Vi opdaterer din konto med de job, du har søgt eller foretrukket.

Du kan muligvis også oprette en profilkonto og efterfølgende få adgang til en sådan konto via tredjepartswebsteder, herunder, men ikke begrænset til LinkedIn eller Google ("sociale medier"). Hvis du opretter og tilgår din profilkonto ved hjælp af en konto på et socialt medie, accepterer du, at vi kan tilgå, gøre tilgængelig og gemme (hvis relevant) enhver information, data, tekst, beskeder, tags og/eller andet materiale, der er gemt og gjort tilgængeligt på din konto hos et sådant socialt medie, så det er tilgængeligt på og gennem Talent.com via din profilkonto.

Med forbehold for de kontoindstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, som du har angivet for den konto på det sociale medie, som du bruger til at få adgang til din profilkonto, kan personligt identificerbare oplysninger, som du sender til det pågældende websted, blive vist på Talent.com, såsom navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer eller placering. Bemærk, at dit forhold til dit sociale medie udelukkende reguleres af din aftale med det pågældende sociale medie, og vi fraskriver os ethvert ansvar for personligt identificerbare oplysninger, der måtte blive leveret til os af et socialt medie i strid med vilkår og betingelser for tjenester på det sociale medie, de privatlivsindstillinger, du har angivet for det sociale medie, eller de love, der gælder for det sociale medie.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din profilkonto. Du accepterer straks at underrette os, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af din konto eller adgangskode. Du er eneansvarlig for enhver og al brug af din profilkonto.

2. Søgning efter job

Talent.coms jobsøgningsværktøj, som er gratis for jobsøgere, der søger efter jobmuligheder ("Jobannoncer"), giver mulighed for at søge i en database over jobmuligheder ved hjælp af nøgleord, både som registreret bruger og som ikke-registreret bruger. Disse jobannoncer stilles til rådighed på vores hjemmeside af arbejdsgivere, der bruger vores tjenester, eller kan automatisk indekseres af os fra eksterne tredjepartskilder og kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Talent.com har ingen forpligtelse til at inkludere jobannoncer i sine søgeresultater eller andre lister og kan ekskludere eller fjerne jobannoncer fra hjemmesiden af en eller anden grund.

Jobannoncer er brugerindhold, hvilket betyder, at de er oprettet og leveret af tredjeparter og ikke af Talent.com. Talent.com udøver ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for noget brugerindhold generelt og jobannoncer specifikt. Læs venligst afsnit C.3 i vores Servicevilkår om Brugerindhold for at finde ud af mere.

Da Talent.com ikke har nogen forpligtelse til at screene jobannoncer eller til at verificere identiteten på den arbejdsgiver, der opslår sådanne jobannoncer, advarer vi jobsøgende om at verificere gyldigheden af en jobannonce, før de foretager sig noget vedrørende deres nuværende beskæftigelsessituation.

3. At lave en jobansøgning

Når du indsender en jobansøgning som svar på en jobannonce ("Jobansøgning"), kan du gøre det som registreret bruger via din profilkonto eller som uregistreret bruger. En jobannonce vil bede dig om at ansøge enten direkte på vores hjemmeside ("Ansøg på Talent.com"), eller du vil blive omdirigeret til at ansøge på tredjepartsarbejdsgiverens hjemmeside ("Ansøg på virksomhedens hjemmeside.").

Når du har indsendt en jobansøgning, uanset om du gør det ved hjælp af Apply on Talent.com eller Apply on Company Website, vil dit CV (Curriculum Vitae) og andre ansøgningsoplysninger, du beslutter at indsende, blive delt med den arbejdsgiver og/eller enhed, der har slået jobannoncen op, så længe eventuelle parametre, der er valgt af denne enhed, er opfyldt, hvis det er relevant. Du bør derfor sikre dig, at de oplysninger, du giver, er fuldstændige og nøjagtige og kun indeholder oplysninger, som du er tryg ved at dele. De arbejdsgiverkontohavere, der modtager din jobansøgning, accepterer at overholde deres forpligtelser i henhold til disse servicevilkår og gældende love, herunder databeskyttelseslove, og bør ikke bruge oplysningerne til andre formål end ansættelse. Når en jobansøgning er indsendt, kan Talent.com dog ikke garantere, at din jobansøgning vil blive holdt fortrolig eller korrekt sikret af den relevante modtager, eller at jobansøgningen vil blive modtaget, gennemgået eller besvaret af arbejdsgiveren.

Når du laver en jobansøgning ved hjælp af funktionen Apply on Company Website, forlader du vores Website og går ind på en tredjeparts hjemmeside. Talent.com har ingen kontrol over eventuelle betingelser, som tredjeparter måtte pålægge sådanne tredjepartswebsteder, og Talent.com er ikke ansvarlig eller ansvarlig for sådant tredjepartsindhold eller for tilgængeligheden af eller materialerne på eller gennem eksterne websteder. Din brug af alle sådanne eksterne websteder er på egen risiko. Når du indgår en aftale med sådanne parter, giver du dem dine data og dine rettigheder, og deres forpligtelser bestemmes af deres privatlivspolitik og servicevilkår. Du vil blive underrettet på webstedet om, at disse er tredjepartswebsteder og -tjenester og ikke Talent.com.

Når du laver en jobansøgning ved hjælp af Apply on Talent.com, indsamler og behandler vi dine ansøgningsdata, som kan indeholde personoplysninger. For at se, hvordan vi håndterer dine personlige data, når du laver en jobansøgning ved hjælp af Apply on Talent.com, inviterer vi dig til at læse vores Privatlivspolitik.

Talent.com kan bruge dit ansøgningsmateriale og din placering til at sende og præsentere dig for information og jobadvarsler om jobannoncer, der kan være af interesse for dig.

4. Tilmelding til Job Alerts

Vi tilbyder vores brugere en Job Alerts-tjeneste, hvor de kan modtage jobannoncer, der kan være af interesse for dem, baseret på deres profil, jobsøgningsaktivitet, gemte job og ansøgte job. Vores Job Alerts-tjeneste er tilgængelig via e-mail og, i visse lande, via tekstbeskeder (SMS) og WhatsApp.

Ud over manuelt at abonnere på vores Job Alerts-service, enten direkte på vores Website eller via vores partneres websites, kan du, hvis du laver en Jobansøgning og/eller opretter en Profilkonto, acceptere at modtage Job Alerts via e-mail, som kan være af interesse for dig. Du kan redigere eller ændre den type Job Alerts, du ønsker at modtage, ved at gå ind på fanen Job Alerts på din Profilkonto. Du kan afmelde Job Alerts ved (a) at klikke på afmeldingslinket i din Job Alert-e-mail, (b) ved at afmelde Job Alerts på din profilkonto under "Mine meddelelser", (c) ved at kontakte vores kundeserviceafdeling på [email protected] eller (d) ved at lukke din profilkonto. Hvis du har abonneret på SMS eller WhatsApp Job Alerts-tjenesten, kan du også afmelde dig ved at følge instruktionerne i afsnit A.5. i vores Servicevilkår. Bemærk, at selvom du kan fravælge Job Alert og marketingmeddelelser, kan du ikke fravælge servicerelateret e-mailkommunikation, herunder dem, der er relateret til sikkerhed, juridiske meddelelser, din konto eller din brug af vores tjenester, medmindre du deaktiverer din konto og holder op med at bruge vores tjenester.

5. Særlige vilkår for jobadvarsler via SMS eller WhatsApp

Afhængigt af dit bopælsland kan Talent.com tilbyde sin Job Alert-tjeneste via tekstbeskeder (SMS) og/eller WhatsApp. Hvis du abonnerer på denne tjeneste, skal du være ejer af den indtastede mobiltelefon eller være autoriseret til at bruge denne mobiltelefon til at modtage vores beskeder. Antallet af beskeder, du modtager, kan variere afhængigt af antallet af nylige job, der matcher din søgning, de job, du har søgt, og om du har sendt os en besked, hvor du beder os om ekstra support via sms. Din operatør kan opkræve gebyrer for, at du kan modtage beskeder, og kan sætte grænser for antallet af beskeder, du kan modtage, hvilket udelukkende er underlagt den aftale, du har med din operatør. Talent.com er ikke ansvarlig for ikke-leverede beskeder forårsaget af begrænsninger knyttet til det abonnement og den mobiloperatør, du har. Hvis du modtager vores Job Alerts via WhatsApp, anerkender du, at dit forhold til WhatsApp udelukkende er reguleret af din aftale med WhatsApp. Vi fraskriver os ethvert ansvar for personligt identificerbare oplysninger, der måtte blive givet til os af WhatsApp i strid med de privatlivsindstillinger, du har angivet hos WhatsApp, deres vilkår og betingelser for tjenester eller de love, der gælder for dem. Ved at acceptere disse vilkår og/eller abonnere på Job Alerts giver du samtykke til at modtage tilbagevendende opkald og sms'er fra eller på vegne af Talent.com og vores tilknyttede virksomheder og marketingpartnere til informations- og reklameformål, herunder ved hjælp af automatiseret teknologi eller indspillet besked, til det eller de numre, du angiver. Du forstår, at samtykke ikke er en betingelse for køb, og at du kan fravælge fremtidig kommunikation som beskrevet nedenfor.

Hvis du vil stoppe med at modtage Job Alerts via SMS, kan du gøre det ved at følge instruktionerne i afsnit A.4 i vores Servicevilkår, eller hvis du er i USA eller Canada, kan du stoppe med at modtage Job Alerts via SMS ved at sende STOP til +1 (844) 794-9497 via din mobile enhed eller, hvis du er i UK, ved at klikke på det afmeldingslink, du har modtaget fra Talent.com via din mobile enhed. Hvis du ønsker at stoppe med at modtage Job Alerts via WhatsApp, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at svare "STOP" via WhatsApp.

6. Lønværktøj, skatteberegner og andre oplysninger leveret af Talent.com

Afhængigt af dit bopælsland kan Talent.com give dig en række værktøjer, der giver dig adgang til løndata ("Salary Tool"), indkomstskattedata ("Tax Calculator") og andre karriere- og jobmarkedsoplysninger ("Talentpedia"). Vores Salary Tool, Tax Calculator og Talentpedia er afhængige af data, der er indsendt til Talent.com af tredjeparter, og sådanne data er muligvis ikke nøjagtige eller pålidelige og leveres kun til informationsformål. For eksempel bruger vores Salary Tool tilnærmelser af løntal baseret på flere tredjepartsindberetninger. Disse tal gives kun til brugere med henblik på generel sammenligning. Den faktiske løn kan variere efter jurisdiktion og arbejdsgiver, og du bør kontakte arbejdsgiveren for at få oplyst de faktiske løntal i forbindelse med en specifik jobannonce. På samme måde er skatterelaterede oplysninger, der leveres via vores skatteberegner, baseret på flere tredjepartsindgivelser. Du forstår, at Talent.com ikke giver nogen skatterådgivning, forslag eller bedste praksis gennem din brug af disse tjenester. Du bør konsultere en skatteekspert, før du træffer nogen karrierebeslutning baseret på de oplysninger, vi gør tilgængelige via vores skatteberegner. Enhver brug af eller tillid til vores Salary Tool, Tax Calculator og Talentpedia sker på egen risiko.

Uden at begrænse generaliteten af det foregående eller bestemmelserne i afsnit C.13 i vores servicevilkår: (I) SALARY TOOL, TAX CALCULATOR OG TALENTPEDIA LEVERES PÅ EN "AS IS", "AS AVAILABLE" BASIS; (II) AL BRUG ELLER TILLID TIL EN DEL AF SALARY TOOL, TAX CALCULATOR OG TALENTPEDIA SKAL VÆRE PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OG EVENTUELLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF DATA, DER BRUGES AF VORES LØNVÆRKTØJ, SKATTEBEREGNER OG TALENTPEDIA, OS HERMED UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MED HENSYN TIL BRUGEN AF DISSE DATA OG TJENESTER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, KORREKTHED, KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG (III) HVERKEN VI ELLER NOGEN TREDJEPARTSLEVERANDØR AF DISSE DATA OG TJENESTER ER ANSVARLIGE FOR TAB, OMKOSTNINGER ELLER SKADER, DER ER LIDT ELLER PÅDRAGET VED DIN BRUG AF LØNVÆRKTØJET, SKATTEBEREGNEREN OG TALENTPEDIA.

7. Gældende lov

Medmindre andet kræves ved lov, hvis du indgår kontrakt med Talent.com som jobsøgende, vil denne aftale og enhver tvist, der er relateret til eller opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller på nogen måde relateret til vores tjenester eller vores forhold ("tvist"), være underlagt lovgivningen i provinsen Québec og lovgivningen i Canada, der gælder deri, uden at give virkning til konflikter mellem lovprincipper deri.

8. Løsning af tvister

Medmindre andet kræves ved lov, eller medmindre du er en jobsøgende, der befinder sig i USA (i hvilket tilfælde voldgiftsaftalen i afsnit A.10 i denne aftale gælder), skal alle handlinger, retssager eller andre juridiske procedurer i forbindelse med en sådan tvist kun indgives til domstole i provinsen Québec, Canada, og du giver hermed dit samtykke til den eksklusive personlige jurisdiktion for domstolene i provinsen Québec, Canada. Du giver hermed også afkald på enhver ret til en jury-retssag i forbindelse med enhver handling eller retssag, der på nogen måde opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af vores tjenester eller disse servicevilkår.

9. Afkald på gruppesøgsmål

Ved at bruge vores service og til gengæld for de tjenester, der tilbydes af Talent.com, anerkender du, at vi kun kan tilbyde dig tjenesterne under de vilkår og betingelser, der er præsenteret heri. Som delvis modydelse for din brug af vores tjenester accepterer du ikke at sagsøge Talent.com som gruppesagsøger eller grupperepræsentant, tilslutte dig som gruppemedlem eller deltage som modpart på nogen måde i et gruppesøgsmål mod Talent.com vedrørende din brug af vores tjenester, hvor det er tilladt. Derudover anerkender du som jobsøgende, at din brug af vores gratis tjenester på vores hjemmeside ikke er købt. Din accept af denne aftale, herunder dette afkald på gruppesøgsmål, er en væsentlig del af denne aftale, der tillader din gratis brug af vores tjenester. Hvis du ikke er enig i nogen del af disse vilkår, skal du ikke fortsætte din brug af vores tjenester. Intet i dette afsnit begrænser dog dine rettigheder til at anlægge et søgsmål som individuel sagsøger i henhold til afsnit A.8 og A.10 i denne aftale.

10. Voldgiftsaftale

Dette afsnit A.10, kaldet "Aftale om voldgift", gælder kun, hvis du er bosiddende i USA på det tidspunkt, hvor du blev bundet af aftalen eller derefter. Medmindre du fravælger det i henhold til de fravalgsprocedurer, der er beskrevet nedenfor, er du og Talent.com enige om, at i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, vil enhver tvist, efter begge parters valg, blive løst ved voldgift, herunder enhver tvist om voldgiftsegnethed, såsom omfang og håndhævelse. Retten og forpligtelsen til voldgift i henhold til dette afsnit omfatter alle tvister, herunder dem mod eller involvering af tredjeparter såsom Talent.com eller dets datterselskabers ledere, direktører, medarbejdere, agenter, aktionærer, medlemmer, partnere, datterselskaber, joint ventures eller entreprenører.

En part, der har til hensigt at søge voldgift, skal først sende en skriftlig meddelelse om tvisten til den anden part ("Meddelelse"), med anbefalet førsteklasses post eller kurer over natten (underskrift kræves) eller med elektronisk post med anmodning om retur- og leveringskvitteringer for begge metoder. Talent.coms adresse for meddelelse er: Talent.com Inc, 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Attention: Juridisk afdeling.

Meddelelsen skal (a) beskrive arten og grundlaget for kravet eller tvisten; og (b) angive den specifikke lettelse, der søges. Vi accepterer at gøre en indsats i god tro for at løse kravet direkte, men hvis vi ikke når til enighed om at gøre det inden for 30 dage efter, at meddelelsen er modtaget, kan du eller Talent.com indlede en voldgiftssag. Under voldgiften skal beløbet for ethvert forligstilbud fra dig eller Talent.com ikke afsløres for voldgiftsmanden, før efter at voldgiftsmanden har truffet en endelig beslutning og kendelse, hvis nogen.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, vil enhver voldgift blive udført i henhold til de gældende regler fra American Arbitration Association ("AAA") eller et andet alternativt tvistbilæggelsesorgan og voldgiftsregler, der kan aftales gensidigt mellem dig og Talent.com ("Voldgiftsreglerne"). Dine voldgiftsgebyrer og din andel af voldgiftsmandens kompensation skal reguleres af sådanne regler. Hvis AAA er utilgængelig, ude af stand til eller uvillig til at acceptere og administrere voldgift af ethvert krav under Aftale om voldgift som skrevet, skal parterne blive enige om en erstatningsvoldgiftsorganisation, såsom JAMS, der vil håndhæve voldgiftsbestemmelserne som skrevet. Parterne vil vælge en enkelt voldgiftsmand, men i tilfælde af, at parterne ikke kan blive enige, vil voldgiftsmanden blive udpeget i henhold til voldgiftsreglerne. Voldgiftsdommeren skal være en praktiserende advokat med betydelig ekspertise i at føre retssager og/eller lede sager, der involverer de væsentlige juridiske områder, der er involveret i tvisten. Voldgiftssagen vil blive afsluttet inden for tre måneder fra den dato, hvor voldgiftsdommeren er udpeget. Flere oplysninger om voldgift, herunder voldgiftsreglerne, kan fås på www.adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879.

Medmindre andet er fastsat i de gældende voldgiftsregler, vil alle voldgiftshøringer finde sted på et sted, der skal aftales, forudsat at hvis kravet er på 10.000 USD eller derunder, inklusive eventuelle advokatsalærer, kan du vælge, om voldgiften skal gennemføres (a) udelukkende på grundlag af dokumenter, der er indsendt til voldgiftsmanden; eller (b) gennem en telefonisk høring, der ikke er baseret på fremmøde. Voldgiftsdommeren skal følge gældende lov, og enhver kendelse kan anfægtes, hvis voldgiftsdommeren ikke gør det. Medmindre andet er angivet i denne aftale, kan du og Talent.com anlægge sag ved retten for at tvinge voldgift, udsætte sagen, mens voldgiftssagen pågår, eller for at bekræfte, ændre, ophæve eller afsige dom i henhold til den kendelse, som voldgiftsmanden har afsagt. Alle aspekter af voldgiftsproceduren og enhver afgørelse, beslutning eller kendelse fra voldgiftsmanden vil være strengt fortrolige til fordel for alle parter.

DU OG TALENT.COM ER ENIGE OM, AT KRAV KUN KAN REJSES INDIVIDUELT, IKKE I EN GRUPPE OG IKKE REPRÆSENTATIVT, OG AT KRAV FRA TO ELLER FLERE PERSONER IKKE KAN FORENES ELLER KONSOLIDERES UDEN SAMTYKKE FRA ALLE PARTER. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, GIVER DU OG TALENT.COM HERMED AFKALD PÅ DERES FORFATNINGSMÆSSIGE OG LOVBESTEMTE RETTIGHEDER TIL AT GÅ TIL DOMSTOLENE OG FÅ EN RETSSAG FORAN EN JURY, SELV FOR TVISTER, DER IKKE ER UNDERLAGT VOLDGIFT. Du og Talent.com er enige om, at følgende tvister ikke er underlagt ovenstående bestemmelser om uformelle forhandlinger og bindende voldgift og i stedet vil blive afgjort af den relevante domstol i den stat, hvor du befinder dig: (1) eventuelle tvister, der søger at håndhæve eller beskytte, eller vedrørende gyldigheden af, nogen af dine eller Talent.com's intellektuelle ejendomsrettigheder; (2) enhver tvist, der er relateret til eller opstår som følge af beskyldninger om tyveri, piratkopiering eller uautoriseret brug fra din side; og (3) ethvert krav eller enhver tvist, hvor gældende lov (som bestemt af en bindende retsafgørelse) eller de gældende voldgiftsregler ikke tillader voldgift og kræver afgørelse ved en bestemt civil domstol.

Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af voldgiftsbestemmelserne i dette afsnit A.10 ved at sende en skriftlig meddelelse om din beslutning om at fravælge til Talent.com Inc, 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Attention: Legal Department eller til Talent.com Inc, 2915 Ogletown Road, #4411, Newark, DE 19713. Den skriftlige meddelelse skal indeholde: (1) navn; (2) adresse; (3) telefonnummer; og (4) en klar erklæring om, at du ønsker at fravælge denne aftale om voldgift. Meddelelsen skal sendes til Talent.com inden for tredive (30) dage efter, at du har registreret dig for at bruge tjenesterne eller accepteret disse servicevilkår, alt efter hvad der sker først, ellers er du bundet til at voldgive tvister i overensstemmelse med vilkårene i afsnit A.10. Hvis du fravælger disse voldgiftsbestemmelser, vil vi heller ikke være bundet af dem. Bemærk, at du fortsat vil være bundet af enhver ældre voldgiftsbestemmelse, som du ikke har fravalgt, og enhver voldgiftsbestemmelse, der ellers regulerer tvisterne.

Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lov eller voldgiftsreglerne, kan den i det væsentlige fremherskende part i enhver tvist mellem parterne få dækket sine rimelige omkostninger og gebyrer i forbindelse med en sådan sag, herunder rimelige advokatsalærer.

Hvis en bestemmelse i denne aftale om voldgift ikke kan håndhæves, skal den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, fjernes, og de resterende vilkår for voldgift skal håndhæves, bortset fra at hvis afkaldet på gruppesøgsmål ovenfor ikke kan håndhæves, er hele aftalen om voldgift ugyldig, bortset fra bestemmelsen om afkald på jury.

B. YDERLIGERE VILKÅR GÆLDENDE FOR ARBEJDSGIVERE

Talent.com giver arbejdsgivere mulighed for at administrere og maksimere effektiviteten af deres rekrutteringskampagner ved at give dem mulighed for at (i) opslå og/eller distribuere jobannoncer (ii) administrere parametrene for rekrutteringskampagner og analysere deres effektivitet gennem vores arbejdsgiverdashboard og (iii) modtage, se og administrere jobansøgninger. Som arbejdsgiver kan du bruge vores tjenester på dine vegne som en direkte arbejdsgiver eller på vegne af andre, herunder, men ikke begrænset til, som et bureau.

1. Oprettelse af en arbejdsgiverkonto

For at få adgang til nogle af vores onlinetjenester, der er tilgængelige for arbejdsgivere, herunder vores værktøj til at oprette og sende dine jobannoncer direkte på vores hjemmeside og vores online dashboard til at administrere dine rekrutteringskampagner, skal du oprette en arbejdsgiverkonto ("arbejdsgiverkonto"), hvor du bliver bedt om at angive dit navn, dit efternavn, en gyldig e-mailadresse, telefonnummer, firmanavn, postadresse, antal medarbejdere og en adgangskode. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger. Du accepterer straks at underrette os, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af din arbejdsgiverkonto eller adgang til din adgangskode.

Som arbejdsgiver er din konto til forretningsbrug og ikke til personlig brug. Du er eneansvarlig for alle aktiviteter, handlinger eller undladelser fra enhver person eller enhed, der har adgang til eller bruger din konto (dine "autoriserede brugere"). Du kan til enhver tid ændre brugertilladelser i dine indstillinger. Derudover accepterer du, at: (i) du ikke vil dele loginoplysninger og kontooplysninger med tredjeparter; (ii) du ikke vil sælge eller underlicensere adgang til din konto eller tjenesterne; (iii) du ikke vil opkræve eller modtage betaling, kontant eller i naturalier, fra nogen person eller enhed for brug af eller adgang til nogen del af tjenesterne; (iv) du vil sikre, at autoriserede brugere overholder denne aftale og eventuelle andre servicevilkår eller andre aftaler, som du har med Talent.com; (v) du vil straks underrette Talent.com om enhver mistanke om eller påstået overtrædelse af denne aftale og samarbejde med Talent.com om enhver undersøgelse. Du accepterer endvidere at holde Talent.com skadesløs for alle beskyldninger, krav, handlinger, retssager, krav, skader, forpligtelser, tab, forlig, domme, omkostninger og udgifter (herunder uden begrænsning advokatsalærer og omkostninger), der skyldes autoriseret eller uautoriseret adgang til din konto og autoriserede eller uautoriserede køb foretaget under din konto.

2. Udstationering og distribution af jobannoncer

Talent.com opslår og distribuerer dine jobannoncer og andre rekrutteringsrelaterede data eller oplysninger, som du eller dine autoriserede brugere giver os, gennem vores distributionskanaler, herunder på vores Website og mobilapplikationer, gennem vores Job Alerts-tjeneste til jobsøgende og gennem vores netværk af tredjepartsudgivelsespartnere (vores "distributionskanaler"). Ud over dine jobannoncer kan du levere andre rekrutteringsrelaterede data eller oplysninger, herunder, uden begrænsning, screeningskrav, screeningsspørgsmål, screeningskriterier, virksomhedsoplysninger, links, logoer og varemærker og alle andre data og oplysninger, som du og dine autoriserede brugere indsender til tjenesten ("arbejdsgiverbrugerindhold"). Dit arbejdsgiverbrugerindhold kan leveres til Talent.com til udstationering og distribution på vores distributionskanaler enten ved hjælp af vores jobopslagstjenester eller via forskellige transmissionsmetoder, som aftalt med Talent.com, herunder XML-feed, API eller ved at tillade Talent.com at indeksere det brugerindhold, der er til stede på et andet websted eller en tjeneste, du ejer eller kontrollerer for at hente sådant brugerindhold til brug på tjenesterne. Hvis du bruger Talent.coms API, accepterer du at overholde vores API-dokumentation.

Ved at indsende jobannoncer til Talent.com, herunder ved hjælp af en betalt funktion i vores tjenester, accepterer du, at Talent.com ikke er forpligtet til at acceptere, offentliggøre eller distribuere dine jobannoncer eller andet arbejdsgiverbrugerindhold, herunder hvis de ikke overholder denne aftale. Talent.com kan efter eget skøn kræve, at arbejdsgiverbrugerindhold og/eller arbejdsgivere verificeres for at forhindre svindel eller misbrug af vores tjenester, for at forbedre vores tjenester eller af enhver anden grund.

Du accepterer, at Talent.com alene kan bestemme, hvilke Jobannoncer der skal distribueres til hvilke Distributionskanaler. Du anerkender og accepterer dog, at vi ikke har nogen kontrol over distributionskanalerne eller kommunikationsnetværkene, og derfor giver vi ingen garanti for, at dine jobannoncer vil blive accepteret af en enhed i distributionskanalerne eller blive modtaget, læst og/eller besvaret af en jobsøgende. Du accepterer, at enheder i Distributionskanalerne ikke har nogen forpligtelse til at bruge eller vise en Jobannonce og kan afvise en Jobannonce af enhver grund eller uden grund. Du accepterer, at Talent.com ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart, hvis din jobannonce bliver afvist eller ikke slået op, og du vil ikke være berettiget til nogen refusion for jobannoncer, der ikke er slået op eller distribueret. Ved at indsende en jobannonce giver du os tilladelse til at distribuere denne jobannonce og alt andet arbejdsgiverbrugerindhold i distributionskanalerne.

Talent.com garanterer ikke nogen svar eller noget antal svar på din jobannonce, og garanterer heller ikke noget antal visninger, klik eller ansøgninger, eller at nogen svar på din jobannonce vil være fra personer, der er egnede til den ledige stilling, du annoncerede. Vi verificerer ikke identiteten på de jobsøgende, der svarer på din jobannonce, og giver derfor ingen garanti for kvaliteten af de kandidater, som du vil modtage som følge af din jobannonce. Du er eneansvarlig for at interviewe, udføre baggrunds- og referencetjek på, verificere de oplysninger, der gives af jobsøgere, og for at vælge en passende kandidat. Talent.com påtager sig heller intet ansvar for kommunikationen mellem dig og enhver jobsøgende.

3. Regler for jobopslag

Som arbejdsgiver er du ansvarlig for det arbejdsgiverbrugerindhold, du leverer til Talent.com til udstationering og distribution, uanset om du leverer sådant indhold på dine vegne eller på vegne af en tredjepart.

Ved at bruge vores tjenester accepterer du desuden følgende regler for jobopslag, som forbyder arbejdsgiverbrugerindhold, der gør noget af følgende:

 • indeholder eller linker til indhold, der ikke overholder de gældende love eller bestemmelser i den stat og det land, hvor jobbet skal udføres, herunder love vedrørende arbejde og beskæftigelse, lige beskæftigelsesmuligheder og krav til ansættelsesberettigelse, databeskyttelse, dataadgang og -brug og intellektuel ejendomsret;
 • omfatter ikke oplysninger om jobløn eller jobfordele, som kræves i henhold til gældende love eller bestemmelser om løngennemsigtighed;
 • sælger, promoverer eller reklamerer for produkter eller tjenester;
 • kræver, at ansøgeren giver følsomme personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger relateret til deres (a) race eller etniske oprindelse, (b) politiske overbevisning, (c) religiøse overbevisning, (d) medlemskab af en fagforening, (e) fysiske eller mentale helbred, (f) genetiske og biometriske data (f) seksuel orientering og kønsliv, (g) alder;
 • kræver statsborgerskab eller lovligt permanent ophold i et land, medmindre det er påkrævet for at overholde love, regler eller en føderal, statslig eller lokal regeringskontrakt;
 • kræver, at ansøgeren giver fortrolige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om (a) bankkonto eller kreditkortoplysninger, (b) online kontooplysninger, (c) personnummer (eller tilsvarende oplysninger) eller (d) andre oplysninger, der ikke er nødvendige for jobansøgningen;
 • diskriminerer ansøgere baseret på kønsidentitet eller -udtryk, køn, graviditet, race, farve, religion, seksuel orientering, alder (undtagen som fastsat ved lov), civil status, politisk overbevisning, sprog, etnisk eller national oprindelse, sociale forhold, handicap eller brug af midler til at lindre et handicap, placering eller enhver anden grund, der er forbudt ved gældende lov, i hvert tilfælde som bestemt efter Talent.com's skøn;
 • indeholder links til andre sider, der konkurrerer med Talent.com, end til et egentligt jobopslag;
 • indeholder falske oplysninger eller hverver medarbejdere ved forsætlig vildledning, f.eks. vildledning om ansættelsesvilkårene, den ansættende enhed eller identiteten på den enhed, der opslår jobannoncen;
 • ikke indeholder arbejdsgiverens navn eller den autoriserede tredjepart, der udsender på vegne af arbejdsgiveren;
 • kræver, at ansøgere betaler for at ansøge, betaler for træning, betaler for træningsmaterialer;
 • involverer nogen franchiseprogrammer, medmindre de er forhåndsgodkendt af Talent.com;
 • involverer pyramidespil, "klubmedlemskab", distributørskab eller multi-level marketing muligheder eller kræver rekruttering af andre medlemmer, underdistributører eller underagenter;
 • kun betaler provision (undtagen hvis det tydeligt fremgår af opslaget, at det ledige job kun betaler provision, og det klart beskriver det produkt eller den service, som jobsøgeren skal sælge);
 • reklamerer for et arrangement, der ikke er en reel og aktuel ansættelsesmulighed, herunder, uden begrænsning, ulønnede praktikophold eller andre ulønnede roller, punktlig hjælp til at udføre en opgave, casting calls, auditions for modellering eller skuespil, undersøgelsesindsamlinger, meningsdeltagere, fokusgrupper, produkt- eller servicesponsorater/ambassadører osv;
 • har til formål at indsamle kandidatprofiler uden at have til hensigt at udfylde en reel og aktuel jobåbning;
 • involverer ethvert screeningskrav, hvor et sådant screeningskrav ikke er et faktisk og lovligt krav til den opslåede stilling;
 • indeholder logoer eller mærker eller links til andre hjemmesider end dine egne eller dem, der tilhører en enhed, som du er autoriseret til at indsende jobannoncer for;
 • indeholder flere forskellige jobåbninger i en enkelt jobannonce;
 • indeholder generisk, misvisende eller vildledende, ærekrænkende, uanstændig, truende eller stødende information, som bestemt efter Talent.com's skøn;
 • kræver, at jobsøgeren ansøger uden for hjemmesiden, medmindre han/hun omdirigeres fra Talent.com-hjemmesiden.

Du anerkender endvidere, at du er ansvarlig for at tilbyde alternative metoder til screening, hvis det er påkrævet ved lov. Mens Talent.com bestræber sig på at designe og udvikle tilgængelige tilbud, garanterer det ikke, at metoden til levering af disse jobannoncer, herunder screeningsspørgsmål, er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder uden begrænsning Americans with Disabilities Act og enhver tilsvarende eller lignende gældende lovgivning.

Du accepterer, at Talent.com efter eget skøn kan fjerne, forhindre udstationering eller foretage enhver handling, vi finder nødvendig vedrørende arbejdsgiverens brugerindhold, som efter Talent.coms skøn overtræder eller kan overtræde vores servicevilkår, gældende love, regler, forskrifter eller tredjepartsbetingelser, som vi måtte finde passende. Vi kan også videregive din identitet eller andre oplysninger om dig til enhver tredjepart, der hævder, at arbejdsgiverens brugerindhold krænker deres rettigheder, herunder deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller deres ret til privatliv. Vi kan også tage retslige skridt, herunder uden begrænsning, henvisning til retshåndhævelse, for enhver ulovlig eller uautoriseret brug af hjemmesiden eller tjenesterne. Uden at begrænse ovenstående har vi ret til at samarbejde fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller retskendelse, der anmoder om eller pålægger os at afsløre identiteten eller andre oplysninger om enhver, der opslår materiale på eller via webstedet. 

Der vil ikke blive udstedt nogen refusion for forudbetalte tjenester, hvis vi beslutter at fjerne dit arbejdsgiverbrugerindhold. Vi forbeholder os ret til at ændre din jobannonce for at optimere opførelsen, som vi finder passende, uden at underrette dig, herunder ved at redigere jobtitlen og korrigere jobplaceringen. Du accepterer, at vi kan tage enhver og alle handlinger for at identificere og reducere spamansøgninger. Du forstår og accepterer, at du er eneansvarlig for ethvert ansvar, der opstår som følge af offentliggørelsen af jobannoncer eller materialer, som brugere kan få adgang til via sådanne jobannoncer.

4. Jobansøgning

Jobsøgende, der ønsker at ansøge om dine jobannoncer, må kun gøre det ved at ansøge direkte på vores hjemmeside ("Ansøg på Talent.com"), eller når de omdirigeres til at ansøge på din virksomheds hjemmeside ("Ansøg på virksomhedens hjemmeside").

Talent.com kan stille funktioner til rådighed, der giver dig mulighed for at overvåge og administrere jobansøgninger, såsom visning og download af et CV, kandidatrangering og overvågning af ansættelsesprocessen. Talent.com kan informere jobsøgere om, at du har foretaget en handling med hensyn til en jobansøgning. Du accepterer endvidere, at Talent.com ikke er ansvarlig for at vedligeholde eller opbevare sådant ansøgningsmateriale på dine vegne. Talent.com kan også stille data og analyser til rådighed som en del af vores tjenester udelukkende til informationsformål, og fralægger sig ethvert ansvar for deres nøjagtighed, fuldstændighed eller pålidelighed, herunder, men ikke begrænset til, data såsom klik og konverteringsfrekvenser.

5. Beskyttelse af data

Ved at bruge vores tjenester som arbejdsgiver accepterer du at overholde gældende love og bestemmelser om kommunikation, privatliv og databeskyttelse i forbindelse med dine aktiviteter og opholdet for de jobsøgende, der interagerer med dig i forbindelse med vores tjenester. Mere specifikt erklærer og accepterer du, at: (i) du vil bruge personoplysninger om jobsøgere, der er indeholdt i en jobansøgning eller på anden måde indhentet eller tilgået af dig via tjenesterne ("data"), i overensstemmelse med gældende love om kommunikation, privatliv og databeskyttelse og kun til legitime ansættelsesformål; (ii) du må ikke yderligere videregive sådanne data til en tredjepart, medmindre du er en autoriseret tredjepart, der handler på vegne af en klient, og du får adgang til dataene for at finde kandidater på vegne af dine klienter til legitime ansættelsesformål; (iii) du vil implementere passende fysiske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dataene mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse, og du vil underrette Talent.com øjeblikkeligt i tilfælde af mistanke om eller faktisk uautoriseret adgang til eller videregivelse af sådanne data; (iv) du vil ikke bruge kontaktoplysningerne fra jobansøgninger til at sende uopfordret post, e-mails, telefonopkald, sms'er eller faxer vedrørende kampagner og/eller reklame for dine eller en tredjeparts produkter eller tjenester, eller til at kontakte eller finde jobsøgende til karrieremesser og forretningsmuligheder; og (vi) du vil respektere de jobsøgendes valg om beskyttelse af personlige oplysninger.

I denne aftale betyder "persondata" alle oplysninger eller dele af oplysninger, der kan identificere en person enten direkte (f.eks. et navn) eller indirekte (f.eks. gennem pseudonymiserede data, såsom et unikt ID-nummer). Det betyder, at persondata omfatter ting som e-mail-/hjemmeadresser, brugernavne, profilbilleder, personlige præferencer, økonomiske oplysninger samt unikke numeriske identifikatorer som en computers IP-adresse (Internet Protocol).

Talent.com giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende indhold, der leveres eller genereres af tredjeparter, herunder, uden begrænsning, jobansøgninger. Du accepterer, at Talent.com fungerer som en passiv kanal for modtagelse af jobansøgninger og ikke har nogen forpligtelse til at screene sådanne oplysninger, verificere identiteten på den person, der indsender jobansøgningen, eller verificere nøjagtigheden af de data eller det indhold, der er indeholdt i jobansøgningen. Vi garanterer ikke noget svar eller antallet af svar på dine jobannoncer, eller at eventuelle svar vil være fra personer, der er egnede til den ledige stilling, du har annonceret. Det er dit ansvar at udføre de kontroller og procedurer, der er nødvendige for at sikre, at personer, der svarer på dine jobannoncer, har de nødvendige kvalifikationer til at opfylde dine krav.

Derudover accepterer du at holde Talent.com skadesløs og forsvare Talent.com for egen regning mod alle omkostninger, krav, skader eller udgifter afholdt af Talent.com, som vi kan blive ansvarlige for på grund af manglende overholdelse af dig eller dit personale eller agenter til at overholde nogen af dine forpligtelser i henhold til dette afsnit og gældende databeskyttelses- og privatlivslovgivning og -bestemmelser.

I nogle tilfælde kan du muligvis bruge Talent.coms værktøjer til at måle dine jobannoncers ydeevne, herunder for eksempel Talent.coms konverteringspixels eller server til server-integration. Disse værktøjer stilles til rådighed som en service, og vi kan til enhver tid deaktivere dem. Du er alene ansvarlig for din brug af pixels på din hjemmeside, og Talent.com fralægger sig alt ansvar i forbindelse med en sådan brug og giver ingen garanti for, at pixel fungerer korrekt, at der rapporteres tal, eller at brugen af pixels vil være fejlfri. Du rådes til ikke at stole på pixlen. En sådan sporingspixel eller analyser, der genereres derved, må ikke bruges til at bestride eller udfordre vores kliktælling, som er bindende. Du accepterer ikke at bruge de oplysninger, der indsamles ved hjælp af sporingspixels, til andre formål end at måle dine jobannoncers ydeevne. Du må f.eks. ikke bruge pixlen til at profilere brugere eller til adfærdsanalyse. I det omfang du beslutter dig for at bruge sådanne pixels, accepterer du at overholde alle gældende love, herunder, men ikke begrænset til, love om privatlivets fred og databeskyttelse og blandt andet opdatere din privatlivs- og cookiepolitik for at beskrive brugen af sådanne pixels og søge samtykke til brugen af pixel fra brugerne, når de går ind på din hjemmeside. Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Talent.com fra ethvert krav, der opstår som følge af din brug af en sådan pixel.

6. Partner-platforme

Hvis du får adgang til eller bruger Talent.coms tjenester via en tredjepartsplatform, såsom, uden begrænsning, tredjepartsplatforme, der gælder for Talent.coms forhandlere, ansøgersporingssystempartnere, jobannonceringspartnere eller andre strategiske partnere (hver især en "partnerplatform"), forstår og accepterer du, at du kun vil sende jobannoncer i forbindelse med ansættelse af medarbejdere til din egen organisation, og du accepterer at overholde vores servicevilkår. Talent.com forbeholder sig ret til, som bestemt efter Talent.coms eget skøn, at afvise eller deaktivere din brug, eller en del af din brug, af Talent.com-tjenesterne gennem en partnerplatform, hvis du opslår en jobannonce i forbindelse med ansættelse af en medarbejder til en anden organisation end din egen.

7. Betalte tjenester til arbejdsgivere

MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET I EN SEPARAT SKRIFTLIG AFTALE MELLEM DIG OG TALENT.COM, GÆLDER FØLGENDE VILKÅR FOR KUNDER, DER BRUGER BETALTE TJENESTER.

7.1 Betalte tjenester

Hvis du bruger en betalt funktion af vores tjenester, accepterer du pris- og betalingsbetingelserne for de relevante tjenester som beskrevet nedenfor og som beskrevet på vores Website, og du anerkender, at Talent.com kan opdatere og ændre dem fra tid til anden.

Talent.com kan opkræve dig på forskellige måder afhængigt af den leverede service, herunder baseret på "klik", defineret i denne aftale som en brugerhandling, der resulterer i, at en jobbeskrivelse vises for jobsøgeren. Dette inkluderer klik på jobannoncer på vores hjemmeside såvel som andre hjemmesider i distributionskanalerne. Talent.coms bestemmelse af et sådant antal visninger skal være bindende, selv i tilfælde hvor dette antal omfatter målinger leveret af en tredjepart. Talent.com fraskriver sig garanti med hensyn til målinger leveret af tredjepartsleverandører. Talent.com og dets tilknyttede selskaber, og dets og deres tredjepartslicensgivere, fraskriver sig alle garantier vedrørende nøjagtighed, eller niveauerne eller timingen af omkostninger pr. klik, levering af jobansøgninger eller interesseniveauet for brugere, der ansøger om eller ser dine jobannoncer. Klikpriser kan variere baseret på en række faktorer, herunder uden begrænsning det aktuelle udbud og efterspørgsel vedrørende annoncer og klik, kilderne og mængden af trafik, tidspunktet på dagen og andre faktorer. Du anerkender, at Talent.com har begrænset viden om og kontrol over, hvordan klik måles på andre hjemmesider og til dels må forlade sig på rapporter genereret af andre hjemmesider.

Når vi tilbyder en gratis kredit til vores jobopslagstjenester, skal du muligvis angive gyldige betalings- og faktureringsoplysninger. Din betalingsmetode vil ikke blive opkrævet, før du har nået dit maksimale beløb for gratis kredit.

7.2 Kreditkort, debetkort og andre betalingsmetoder

I tilfælde af at du betaler for tjenester ved hjælp af et kreditkort eller betalingskort, giver du Talent.com tilladelse til at opkræve dit kredit- eller betalingskort (eller en anden acceptabel betalingsmetode, som du har valgt blandt de tilbudte) ("betalingsmetode") for de gældende gebyrer i løbet af den gældende periode for dine valgte betalte tjenester sammen med enhver gældende salgs-, brugs-, punktafgift, vare- og serviceskat, forbrug eller anden lignende skat, der gælder for tjenesterne. Du kan til enhver tid ændre eller opdatere din betalingsmetode i dine indstillinger. Alle betalinger foretaget med kreditkort er underlagt godkendelse fra vores finansielle partner. Et gebyr kan være gældende på tidspunktet for kreditkortbekræftelsen, som automatisk refunderes af Talent.com, når valideringen er foretaget.

Du erklærer, at du er autoriseret til at bruge betalingsmetoden på din virksomheds vegne, og du accepterer at acceptere en elektronisk kvittering. Du kan få en kopi af din faktura via dine Talent-kontoindstillinger. Hvis din betalingsmetode på noget tidspunkt ikke accepterer opkrævningen for skyldige gebyrer, accepterer du, at Talent.com kan prøve betalingsmetoden igen, indtil den accepterer opkrævningerne og/eller suspendere eller opsige din adgang til de relevante tjenester, herunder dem, hvor du ikke har en udestående saldo, og at du fortsat vil være ansvarlig for den fulde betaling for sådanne tjenester, selv efter at din adgang til tjenesterne er blevet opsagt eller suspenderet.

Ved at angive en betalingsmetode accepterer du, at gældende kreditkort-, debetkort- og faktureringsoplysninger kan deles med tredjeparter såsom betalingsbehandlere og kreditbureauer og/eller inkassobureauer med det formål at kontrollere din kredit, gennemføre betaling, opkræve betalinger og forsinkede gebyrer, hvis det er relevant, og for at levere de relevante tjenester til dig eller for at håndhæve vores aftale med dig. Du accepterer, at Talent.com kan indhente opdaterede betalingsoplysninger for kredit- og betalingskort gennem betalingskortnetværk, kortudstedere eller andre tredjepartskilder. Du accepterer endvidere, at Talent.com kan bruge de opdaterede kortoplysninger til at opkræve beløb, du skylder os. Vi kan også dele disse oplysninger med retshåndhævende myndigheder og som svar på stævninger, retskendelser og ransagningskendelser.

7.3 Betalingsbetingelser

Hvis du vælger at bruge en betalt tjeneste, hvor betalingen behandles via hjemmesiden, accepterer du, at din betalingsmetode, der er registreret hos os, automatisk vil blive opkrævet i overensstemmelse med den faktureringscyklus, der er angivet på hjemmesiden for de tjenester, du har købt. Hvis din betalingsmetode ikke vil acceptere opkrævningerne for betalingen, når den forfalder, vil Talent.com forsøge at behandle din betalingsmetode den følgende dag, indtil betalingen er foretaget.

Hvis du vælger at bruge en betalt tjeneste, hvor betalingen ikke behandles via hjemmesiden, accepterer du at betale eventuelle udestående fakturaer inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen.

Forsinkede betalinger kan forrentes med halvanden procent pr. måned (atten procent pr. år) eller den højeste sats, der er tilladt ved lov, hvis den er lavere, fra forfaldsdatoen for betalingen, indtil den er betalt fuldt ud. Du er ansvarlig for alle rimelige udgifter (herunder juridiske gebyrer og udgifter), som Talent.com pådrager sig ved inddrivelse af forfaldne beløb.

Hvis du er forsinket med betaling af gebyrer, forbeholder vi os desuden retten til enten (i) straks at suspendere eller opsige din adgang til de relevante tjenester uden varsel, og i tilfælde af en sådan suspension eller opsigelse forbliver du ansvarlig for hele det skyldige gebyrbeløb for sådanne tjenester; eller (ii) fakturere dit kredit-/betalingskort, der er registreret hos os, alt efter omstændighederne, i henhold til denne eller enhver anden aftale.

Hvis du med rimelighed bestrider nogen del af en faktura, skal du betale den ubestridte del af fakturaen og indsende en skriftlig meddelelse om din tvist (med tilstrækkelige detaljer om tvistens art, beløbet og fakturaerne i tvisten og oplysninger, der er nødvendige for at identificere den eller de berørte tjenester) for det omstridte beløb. Alle tvister skal indsendes til Talent.com skriftligt inden for tredive (30) dage fra datoen for den faktura, som du har en tvist om. Du giver afkald på retten til at bestride eventuelle gebyrer, der ikke bestrides inden for en sådan tredive (30) dages periode. I tilfælde af at tvisten afgøres imod dig, skal du betale sådanne beløb plus renter til den sats, der er nævnt ovenfor.

Vores betalte tjenester kan være skattepligtige, i hvilket tilfælde Talent.com vil opkræve dig, ud over vores servicegebyrer, enhver gældende salgs-, brugs-, punktafgift, vare- og serviceskat, forbrug eller anden lignende skat, der gælder for tjenesterne. Den valuta, som vi fakturerer dig i, og de gældende skatter, der kan opkræves på vores tjenester, bestemmes af, hvilken Talent.com-enhed du indgår kontrakt med, og dit bopælsland.

7.4 Annullering

Du kan til enhver tid afbryde eller annullere din brug af vores tjenester ved at gå online og (a) afbryde eller slette din jobannonce eller rekrutteringskampagne eller (b) slette din konto eller ved at give skriftlig besked til din Talent.com-kontorepræsentant. Du forstår, at ved at sætte vores tjenester på pause eller annullere dem, vil du fortsat være ansvarlig for at betale Talent.com hele det skyldige gebyr for de tjenester, der er leveret, før pausen eller annulleringen træder i kraft. Pausering eller annullering af vores tjenester tager generelt effekt inden for 24 timer, eller en længere forsinkelse, hvis andet er angivet i en separat aftale mellem dig og Talent.com. Du anerkender, at efter at have sat vores tjenester på pause, vil du fortsat have adgang til din konto og kan til enhver tid genaktivere vores tjenester i dine indstillinger. Du kan til enhver tid slette din konto i dine kontoindstillinger. Du anerkender, at du ikke må slette din konto, hvis du har udestående fakturaer. Når du sletter din konto, fjernes alle data, alt indhold og alle funktioner, der er knyttet til kontoen, f.eks. jobopslag, og du vil ikke længere kunne få adgang til dem.

7.5 Ingen tilbagebetaling

Du forstår og accepterer, at du, i det omfang det er muligt i henhold til gældende lov, ikke vil modtage refusion af forudbetalte gebyrer, hvis du annullerer, opsiger eller beslutter ikke længere at bruge en betalt tjeneste, før udløbet af disse tjenester. I tilfælde af at Talent.com suspenderer, begrænser, betinger eller opsiger din adgang til tjenesterne og/eller din konto på grund af dit brud på denne aftale eller enhver anden aftale, som du har med Talent.com, forstår og accepterer du, at du ikke vil modtage refusion for nogen ubrugt tid med hensyn til gebyrer, som du har forudbetalt for et produkt eller en tjeneste, og i det omfang du ikke har betalt de gældende gebyrer, vil du fortsat være ansvarlig for at betale Talent.com hele det skyldige gebyr for produktet eller tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

8. Gældende lov

Medmindre andet er påkrævet ved lov, hvis du indgår kontrakt med Talent.com som arbejdsgiver, skal denne aftale og enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed, eller som på nogen måde er relateret til din brug af vores tjenester eller denne aftale ("tvist"), være underlagt lovgivningen i provinsen Québec og Canadas gældende love, hvis du befinder dig i Canada; lovgivningen i Den Føderative Republik Brasilien, hvis du befinder dig i Brasilien; lovene i staten Illinois, hvis du befinder dig i USA; lovene i Den Franske Republik, hvis du befinder dig i Frankrig; lovene i Det Schweiziske Forbund, hvis du befinder dig i Schweiz; lovene i England og Wales, hvis du befinder dig i Storbritannien eller andre steder i verden, uden at give virkning til konflikter mellem lovprincipper herfor.

9. Løsning af tvister

Alle handlinger, retssager eller andre juridiske procedurer i forbindelse med en sådan tvist skal kun indgives til domstole i følgende byer, og hver part giver hermed samtykke til den eksklusive personlige jurisdiktion for sådanne domstole: Montreal, Province of Québec, hvis du befinder dig i Canada; São Paulo, State of São Paulo, Brasilien, hvis du befinder dig i Brasilien; Chicago, State of Illinois, U.S.A., hvis du befinder dig i USA; Paris, Frankrig, hvis du befinder dig i Frankrig; Lausanne, Schweiz, hvis du befinder dig i Schweiz; London, England, hvis du befinder dig i Storbritannien eller et andet sted i verden.

Du giver hermed også afkald på enhver ret til en nævningesag i forbindelse med enhver handling eller retssag, der på nogen måde opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af vores tjenester eller disse servicevilkår.

10. Afkald på gruppesøgsmål

Ved at bruge vores tjenester anerkender du, at Talent.com kun kan tilbyde dig disse tjenester under de vilkår og betingelser, der er præsenteret heri. Som delvis modydelse for din brug af vores tjenester accepterer du ikke at sagsøge Talent.com som gruppesagsøger eller grupperepræsentant, tilslutte dig som gruppemedlem eller deltage som modpart på nogen måde i et gruppesøgsmål mod Talent.com vedrørende din brug af vores tjenester, hvor det er tilladt. Hvis du ikke er enig i nogen del af disse vilkår, skal du ikke fortsætte din brug af vores tjenester. Intet i dette afsnit begrænser dog dine rettigheder til at anlægge sag som individuel sagsøger, herunder ved en domstol for mindre krav, jf. afsnit B.9 ovenfor.

11. Skadesløsholdelse

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at forsvare, skadesløsholde og holde Talent.com og dets datterselskaber, og deres respektive direktører, ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, efterfølgere og overdragere, fra og mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger eller gæld og udgifter (herunder men ikke begrænset til alle juridiske gebyrer og udgifter), der opstår som følge af: (a) din overtrædelse af ethvert vilkår i denne aftale; (b) din brug af og adgang til vores tjenester; (c) dit tab af eller videregivelse af oplysninger opnået ved brug af vores tjenester; (d) din overtrædelse af gældende love eller regler, herunder, men ikke begrænset til, enhver forbrugerbeskyttelseslovgivning, enhver lovgivning om beskæftigelse, løngennemsigtighed, lighed eller diskrimination, enhver databeskyttelses- eller privatlivslovgivning og antispam-, e-mailmarkedsførings- eller telemarketinglove (herunder enhver e-mail, telefonopkald eller tekstbesked, du sender eller foretager til en anden bruger); (e) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning enhver ophavsret, ejendomsret eller ret til privatlivets fred; (f) ethvert krav om, at dit brugerindhold har forårsaget skade på en tredjepart; (g) dine handlinger som arbejdsgiver, herunder uden begrænsning at gøre eller ikke gøre følgende: screening, ansættelse, forfremmelse eller degradering af enhver medarbejder eller jobsøger; eller (h) aktiviteterne hos enhver tredjepartstjenesteudbyder, du engagerer til at hjælpe dig med aktiviteter relateret til din brug af vores tjenester, såsom, men ikke begrænset til: at lette dine sourcing-aktiviteter eller spore konverteringsraten fra jobsøger til jobansøger; (i) enhver anden parts adgang til og brug af tjenesterne med din konto eller login-oplysninger; og/eller (j) din forsætlige eller forsætlige forseelse eller uagtsomhed. Denne forsvars- og skadesløsholdelsesforpligtelse vil overleve denne aftale og din brug af tjenesterne.

C. SERVICEVILKÅR FOR ALLE BRUGERE

1. Berettigelse

Du kan kun acceptere disse servicevilkår, hvis du er fyldt atten (18) år eller har nået den lovlige alder i din jurisdiktion til at indgå bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hvis du er under den lovlige alder til at indgå kontrakter i din jurisdiktion, men har tilladelse til at arbejde i den jurisdiktion, hvor du bor, kan du stadig bruge vores tjenester, men din forælder eller værge skal acceptere disse servicevilkår på dine vegne. Forældre og værger er ansvarlige for handlinger foretaget af børn under myndighedsalderen, når de bruger vores tjenester. SÅ VIDT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VI OS ETHVERT ANSVAR FOR AKTIVITETER, DER KAN UDFØRES AF MINDREÅRIGE UDEN TILLADELSE FRA DERES FORÆLDRE ELLER VÆRGER. HVIS DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE, OG DU GIVER DIT BARN TILLADELSE TIL AT REGISTRERE SIG TIL EN ELLER ALLE VORES TJENESTER, ACCEPTERER DU DERMED VILKÅRENE FOR DIT BARNS BRUG AF SÅDANNE TJENESTER.

2. Brugerkonto og kommunikation

Hvis du er en registreret bruger af vores tjenester, accepterer du at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv i registreringsprocessen og at være ansvarlig for at holde dine loginoplysninger fortrolige.

Du er eneansvarlig for den aktivitet, der sker under din konto. Du er ansvarlig for ethvert misbrug af adgangskode eller enhver uautoriseret adgang, selv om du underretter os om dette brud på sikkerheden. Vi forbeholder os ret til når som helst at deaktivere eller opsige din konto, brugernavn, adgangskode eller anden identifikation efter eget skøn af en hvilken som helst grund, herunder på grund af overtrædelse af en bestemmelse i servicevilkårene.

Ved at give Talent.com din e-mail-adresse, når du registrerer dig som bruger af vores tjenester eller på anden måde, accepterer du, at vi bruger din e-mail-adresse til at sende dig servicerelateret kommunikation. Vi kan også bruge din e-mail-adresse til at sende dig andre meddelelser, såsom ændringer til funktioner i tjenesten og specialtilbud, i det omfang du har valgt at modtage sådan kommunikation, eller hvis det ellers er tilladt i henhold til lovgivningen i jurisdiktion hvor du bor. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringskommunikation fra os, kan du fravælge eller ændre dine præferencer på din profilkonto, hvis du er jobsøgende, eller på din arbejdsgiverkonto, hvis du er arbejdsgiver, eller ved at følge instruktionerne om fravalg og/eller afmelding i e-mailbeskeden, eller ved at anmode om at blive fravalgt ved at sende en e-mail til vores kundeserviceafdeling på [email protected]. Bemærk, at selvom du kan fravælge markedsføringsmeddelelser, kan du ikke fravælge servicerelaterede meddelelser, herunder dem, der er relateret til sikkerhed, juridiske meddelelser, din konto, din brug af vores tjenester, fakturering og andre transaktionsformål, medmindre du deaktiverer din konto og holder op med at bruge vores tjenester.

3. Brugerindhold

Vores tjenester giver brugerne mulighed for at opslå brugergenereret indhold, herunder, men ikke begrænset til, jobannoncer, arbejdsgiveroplysninger, billeder, logoer, varemærker, screeningsspørgsmål, jobsøgendes ansøgningsoplysninger, CV'er, svar på screeningsspørgsmål, kommentarer og andet materiale ("brugerindhold").

Talent.com fungerer som en passiv kanal for distribution, levering og offentliggørelse af brugerindhold, og (a) udøver ingen kontrol og påtager sig intet ansvar for indholdet af noget brugerindhold; (b) støtter ikke noget sådant brugerindhold, herunder reklame og information om tredjeparts tjenester, jobannoncer, lønrelateret og anden information leveret af andre brugere; (c) giver ingen garantier for nøjagtigheden, aktualiteten, egnetheden, pålideligheden eller kvaliteten af oplysningerne i sådant brugerindhold; og (d) påtager sig intet ansvar for utilsigtet, anstødeligt, unøjagtigt, vildledende eller ulovligt brugerindhold, der stilles til rådighed af jobsøgere, arbejdsgivere og tredjeparter. Du accepterer, at det er på egen risiko, hvis du stoler på noget brugerindhold.

Selvom Talent.com ikke har nogen forpligtelse til at screene brugerindhold, kan vi overvåge brugerindhold, og vi forbeholder os ret til uden varsel at slette brugerindhold eller dele heraf, som vi efter eget skøn (a) overtræder vores servicevilkår, (b) overtræder love eller regler, (c) krænker tredjeparts rettigheder eller (d) skaber ansvar for Talent.com eller på anden måde påvirker Talent.com negativt. Du anerkender også, at Talent.com kan suspendere og/eller opsige enhver brugerkontoprofil, der er forbundet med sådant brugerindhold.

I overensstemmelse med gældende love, regler eller retsafgørelser, der har til formål at udelukke eller begrænse ansvaret for onlinetjenesteudbydere, der giver adgang til brugergenereret indhold, kan vi generelt ikke holdes ansvarlig for krav, der opstår som følge af brugerindhold leveret af tredjeparter på Talent.com. Talent.coms beslutning om at fjerne eller ikke at sende eller distribuere noget brugerindhold udgør ikke i sig selv deltagelse i oprettelsen af sådant brugerindhold og udgør følgelig ikke et afkald på den immunitet, der ydes af sådanne gældende love, forskrifter eller retsafgørelser, herunder afsnit 230 i den amerikanske Communications Decency Act eller andre lignende gældende love.

Talent.com kan videregive brugerindhold til jobsøgere og arbejdsgivere og under visse omstændigheder til tredjeparter med det formål at levere vores tjenester eller håndhæve vores servicevilkår, eller for at beskytte os selv, vores tilknyttede virksomheder, vores partnere og vores besøgende eller for at overholde juridiske forpligtelser eller statslige anmodninger. Det betyder for eksempel, at Talent.com kan efterkomme stævninger, ransagningskendelser, retshåndhævelses- eller retsanmodninger om at afsløre kilden til brugerindhold eller slette brugerindhold eller give andre korrekt anmodede oplysninger.

Hvis du mener, at noget brugerindhold overtræder vores servicevilkår, bedes du kontakte vores juridiske afdeling på [email protected], så vi kan få mulighed for at overveje at fjerne det.

4. Tildeling af licens til brugerindhold

Ved at opslå, indsende, levere og/eller på anden måde gøre brugerindhold tilgængeligt for os, herunder med det formål at dele dine oplysninger med jobsøgere eller arbejdsgivere, giver du udtrykkeligt og erklærer, at du har ret til at give Talent.com en royaltyfri, underlicenserbar, evig, overførbar, ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens til at bruge, sælge, reproducere, tilpasse, oversætte, underlicensere, vise offentligt og lave afledte værker fra og på anden måde udnytte alt sådant brugerindhold helt eller delvist og i enhver form, medie eller teknologi, hvad enten det nu er kendt eller senere udviklet, med det formål at sende sådant brugerindhold på de platforme, hvor vi leverer tjenesterne, herunder uden begrænsning på Talent.com-websteder og mobilapplikationer, distribuere sådant brugerindhold gennem distributionskanaler, på sociale medier og i jobalarmer til jobsøgende, for at promovere Talent.com og tjenesterne og for at dele eller på anden måde bruge sådant brugerindhold og yderligere oplysninger, som med rimelighed kræves for at opfylde de tjenester, vi leverer til dig. Du accepterer at betale for alle royalties, gebyrer, skader og andre penge, der skyldes til enhver person eller enhed på grund af sådant brugerindhold. Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Talent.com og dets tilknyttede selskaber skadesløse fra ethvert krav, der skyldes sådant brugerindhold.

Hvis du er arbejdsgiver, anerkender og accepterer du, at Talent.com ikke har nogen forpligtelse til og muligvis ikke er i stand til at fjerne dine jobannoncer og andet brugerindhold (herunder eventuelle logoer og/eller varemærker indeholdt deri), når de er blevet (i) distribueret via vores distributionskanaler (ii) opført i søgemaskineresultater eller (iii) distribueret på websteder og i jobalarm-e-mails eller jobalarm-tekster, og i hvert tilfælde ovenfor vil licenstildelingen fra dig være evig og uigenkaldelig for sådanne anvendelser.

I det omfang dit brugerindhold er et varemærke, handelsnavn, servicemærke eller servicenavn, der er beskyttet af loven, strækker den foregående licens sig også til Talent.coms brug til at identificere dig som en bruger af tjenesterne i ethvert salgsfremmende og markedsføringsmateriale til at promovere Talent.com og tjenesterne. I det omfang du har givet Talent.com ret til at få adgang til bestemt brugerindhold, der er til stede på et andet websted eller en tjeneste, du ejer eller kontrollerer, giver du Talent.com ret til at skrabe et sådant websted efter behov for at hente sådant brugerindhold til brug på tjenesterne som overvejet i licensbevillingerne ovenfor.

Du anerkender, at Talent.com ikke er forpligtet til at yde kompensation i nogen form til dig i forbindelse med udøvelsen af sine rettigheder i henhold til den licens, der er givet i dette afsnit.

Du erklærer og garanterer, at du har de nødvendige rettigheder, beføjelser og autoritet til at give de rettigheder, der er beskrevet i dette afsnit, til brugerindhold, som du indsender, leverer, gør tilgængeligt eller sender via tjenesterne; at Talent.coms brug af dit brugerindhold ikke overtræder nogen lov eller krænker tredjeparts rettigheder; og at dit brugerindhold og alle andre oplysninger, som du giver os, er lovlige, komplette, legitime, sandfærdige og nøjagtige.

5. Forbudt brug af vores tjenester

Du accepterer, at du udelukkende vil bruge vores tjenester til lovlige formål på en måde, der er i overensstemmelse med disse servicevilkår og alle gældende love, regler eller andre juridisk håndhævelige forpligtelser, du måtte have over for os og tredjeparter. Du forstår, at du kan udsætte dig selv for ansvar, hvis dit brugerindhold eller anden brug af vores tjenester overtræder gældende lov eller tredjeparts rettigheder.

Du accepterer ikke at deltage i nogen af følgende forbudte aktiviteter:

 • kopiere, reproducere, distribuere eller afsløre nogen del af tjenesterne i noget medie, herunder uden begrænsning ved enhver automatiseret eller ikke-automatiseret "skrabning" til noget formål;
 • bruge ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning "robotter", "edderkopper", "offline-læsere" osv., til at få adgang til tjenesterne på en måde, der sender flere anmodningsbeskeder til Talent.com-servere, end et menneske med rimelighed kan producere i samme tidsperiode ved hjælp af en konventionel online webbrowser;
 • generere eller facilitere uopfordrede kommercielle e-mails, herunder men ikke begrænset til dem, der overtræder gældende antispamlove;
 • at forsøge at forstyrre, omgå, kompromittere systemintegriteten eller sikkerheden eller dechifrere transmissioner til eller fra de servere, der kører tjenesterne;
 • at foretage enhver handling, der pålægger, eller kan pålægge, som bestemt efter vores eget skøn, en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur;
 • uploade eller overføre ugyldige data eller skadelig kode såsom vira, orme eller andre softwareagenter gennem tjenesterne;
 • indsamle eller høste nogen personligt identificerbare oplysninger fra tjenesterne, undtagen som udtrykkeligt tilladt af visse funktioner i tjenesterne;
 • at bruge tjenesterne til kommercielle formål eller indtægtsgenerering;
 • efterligne eller udgive dig for at være en anden person eller enhed, eller give et forkert billede af en tilknytning til en person eller enhed, eller skjule eller forsøge at skjule din identitet;
 • at få adgang til eller forsøge at få adgang til noget indhold på hjemmesiden via en anden grænseflade end den, der leveres af Talent.com;
 • at afsløre eller dele login-oplysninger til din konto;
 • modificere, tilpasse, oversætte, reverse engineering eller dekompilere nogen dele af tjenesterne;
 • omformatere, indramme eller linke til oplysninger eller indhold på tjenesterne;
 • give falske oplysninger om andre;
 • fjerne enhver meddelelse om ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder, der er offentliggjort på hjemmesiden, og/eller overføre en andens ejendomsretligt beskyttede oplysninger uden ejerens eller licensgiverens tilladelse;
 • udstationering, indsendelse, levering af links til eller promovering af materiale, der er ulovligt, ærekrænkende, stødende, diskriminerende, truende, bedragerisk, vildledende eller uanstændigt som bestemt af Talent.com.

Talent.com forbeholder sig ret til at bruge enhver metode til at opdage og blokere ovenstående aktivitet og til at screene brugerindhold og brugeraktivitet for at forhindre misbrug på hjemmesiden. Mens Talent.com vil gøre alt for at opdage og forhindre ovenstående i at forekomme, vil vi ikke være ansvarlige eller ansvarlige, hvis vi ikke gør det. Vi kan permanent eller midlertidigt begrænse, betinge, afslutte eller suspendere din adgang til tjenesterne eller enhver funktion deraf, herunder hvis du efter vores egen bestemmelse overtræder eller krænker enhver bestemmelse i vores servicevilkår, begår bedrageri eller andet misbrug ved hjælp af tjenesterne. Vi vil ikke blive holdt ansvarlige, hvis din konto fejlagtigt bliver markeret til gennemgang.

Talent.com har intet ansvar for dine interaktioner med andre brugere, eller for nogen brugers handling eller passivitet. Talent.com har ingen forpligtelse over for dig til at håndhæve denne aftale over for nogen anden bruger. Du accepterer at afhjælpe eventuelle tvister, du måtte have med andre brugere, direkte med den pågældende bruger. Som jobsøgende accepterer du, at alle rettigheder, du har i henhold til gældende love vedrørende din omgang med en arbejdsgiver i forbindelse med brug af vores tjenester, herunder ansættelses-, ligestillings- eller diskriminationslove, forbrugerbeskyttelse og fair kreditrapporteringslove, databeskyttelses- og privatlivslove, kun kan gøres gældende over for en sådan arbejdsgiver.

6. Talent.coms ejendomsrettigheder

Disse Servicevilkår giver kun en begrænset licens til Jobsøgere og Arbejdsgivere til at få adgang til og bruge Tjenesterne i overensstemmelse med deres vilkår. Derfor accepterer du hermed, at Talent.com ikke overdrager ejerskab eller intellektuel ejendomsret til tjenesterne eller noget materiale, der bruges i forbindelse med tjenesterne, herunder, uden begrænsning, software (herunder kildekode), programmer, produkter, information, dokumentation, billeder, tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, illustrationer, logoer, patenter, varemærker, servicemærker, ophavsret, fotografier, lyd, videoer, musik og indhold ("Talent.com-indhold"). Alt sådant Talent.com-indhold såvel som design, struktur, udvælgelse, koordinering, udtryk, "look and feel" og arrangement af ethvert indhold, der er indeholdt i eller tilgængeligt via tjenesterne (undtagen feedback), ejes, kontrolleres og/eller licenseres udelukkende af Talent.com eller dets medlemmer, moderselskab(er), licensgivere eller tilknyttede selskaber. Talent.com, Talent.com-logoerne og alle andre mærker er Talent.coms varemærker, og enhver brug af sådanne mærker, herunder, uden begrænsning, som domænenavne, konto-identifikatorer eller i forbindelse med søgemaskineoptimeringspraksis, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Talent.com er hermed strengt forbudt. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, skal intet i servicevilkårene anses for at skabe en licens i eller under sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, og du accepterer ikke at sælge, licensere, leje, ændre, distribuere, kopiere, reproducere, transmittere, offentligt vise, offentligt udføre, offentliggøre, tilpasse, redigere eller oprette afledte værker fra noget materiale eller indhold, der er tilgængeligt på tjenesterne. Brug af Talent.com-indhold eller materialer på tjenesterne til ethvert formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til servicevilkårene, er strengt forbudt.

Hvis du deltager i en evaluering vedrørende tjenesterne eller på anden måde giver Talent.com forslag, kommentarer, ideer, meninger, anbefalinger til ændring, korrektion, forbedring eller udvidelse af tjenesterne eller anden feedback vedrørende tjenesterne (samlet kaldet "Feedback"), accepterer du, at denne feedback bliver Talent.coms ejendom.

Sådan feedback anses for at omfatte en royaltyfri, evig, uigenkaldelig, overførbar, underlicenserbar og ikke-eksklusiv ret og licens for Talent.com til at vedtage, offentliggøre, reproducere, formidle, transmittere, distribuere, kopiere, bruge, skabe afledte værker af og vise (helt eller delvist) over hele verden eller handle på en sådan feedback uden yderligere godkendelse eller vederlag i enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller senere udviklet i hele løbetiden for eventuelle rettigheder, der måtte eksistere i sådant indhold, og du giver hermed afkald på ethvert krav om det modsatte. Du accepterer, at denne feedback ikke skaber nogen fortrolighedsforpligtelse for Talent.com. I det omfang gældende lov tillader det, giver du afkald på enhver moralsk rettighed og giver uigenkaldeligt samtykke til enhver handling, der ellers ville krænke dine moralske rettigheder i din feedback. Du accepterer ikke at give nogen feedback, der bryder nogen aftale, du har med en tredjepart.

7. Mobile applikationer

Ved at bruge en af Talent.coms mobilapplikationer, der kan downloades på markedspladser for enhedsapplikationer ("Talent.com Apps"), accepterer du, at alle de vilkår og betingelser, der findes heri, gælder for din brug af Talent.com Apps. Derudover accepterer du, at Talent.com Apps kan sende dig push-meddelelser, hvis du aktiverer modtagelse af meddelelser og/eller tilmelder dig for at modtage meddelelser. Ved at downloade og bruge Talent.com Apps giver du os tilladelse til at foretage formateringsændringer af alt brugerindhold, som det vises på din telefon. Du anerkender endvidere, at din brug af Talent.com Apps kan kræve brug af din dataplan fra din mobiludbyder. Du er ansvarlig for betaling af al dataforbrug, der er påløbet baseret på din brug af Talent.com Apps, og vi fralægger os alt ansvar for sådant dataforbrug. Derudover, hvis du tillader Talent.com Apps at bruge placeringstjenester, kan Talent.com Apps foreslå dig og indsamle oplysninger fra dig baseret på din geografiske placering.

Ud over din aftale med de foregående vilkår og betingelser, og uanset noget modsat heri, gælder følgende bestemmelser med hensyn til din brug af Talent.com-appen, der kan downloades fra Google Play (eller dens efterfølgere), der drives af Google, Inc. eller et af dets datterselskaber ("Google"): I det omfang, der er konflikt mellem (a) Google Plays servicevilkår og Google Plays forretnings- og programpolitikker eller sådanne andre vilkår, som Google udpeger som standard slutbrugerlicensvilkår for Google Play (som alle sammen kaldes "Google Plays vilkår"), og (b) de andre vilkår og betingelser i denne aftale, gælder Google Plays vilkår med hensyn til din brug af enhver Talent.com-app, som du erhverver fra Google Play. Talent.com og du anerkender hermed, at Google ikke har noget ansvar eller erstatningsansvar i forbindelse med overholdelse eller manglende overholdelse af Talent.com eller dig (eller enhver anden bruger) i henhold til denne aftale eller Google Play-vilkårene.

Ud over din aftale med de foregående vilkår og betingelser, og uanset noget andet heri, gælder følgende bestemmelser med hensyn til din brug af Talent.com Apps, der kan downloades fra Apple App Store eller dens efterfølgere, som drives af Apple Inc. eller et af dets tilknyttede selskaber ("Apple"): Apple er ikke part i denne aftale og ejer ikke og er ikke ansvarlig for Talent.com-appen. Apple yder ikke nogen garanti for Talent.com App, bortset fra, hvis det er relevant, at refundere købsprisen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedligeholdelse eller andre supporttjenester til Talent.com App og skal ikke være ansvarlig for andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter med hensyn til Talent.com App, herunder krav om produktansvar fra tredjepart, krav om, at Talent.com App ikke overholder gældende juridiske eller lovgivningsmæssige krav, krav, der opstår i henhold til forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning, og krav med hensyn til krænkelse af intellektuel ejendomsret. Alle forespørgsler eller klager vedrørende brugen af Talent.com App, herunder dem, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, skal rettes til Talent.com. Den licens, du har fået tildelt heri, er begrænset til en ikke-overførbar licens til at bruge Talent.com-appen på et Apple-branded produkt, der kører Apples iOS-operativsystem og ejes eller kontrolleres af dig, eller som ellers tilladt i henhold til brugsreglerne i Apples App Store Terms of Service. Derudover skal du overholde vilkårene i enhver tredjepartsaftale, der gælder for dig, når du bruger Talent.com-appen, såsom din trådløse datatjenesteaftale. Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede af denne aftale og vil efter din accept af vilkårene og betingelserne i denne aftale have ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne aftale over for dig som tredjepartsbegunstiget deraf; uanset det foregående er Talent.coms ret til at indgå, ophæve eller opsige enhver variation, afkald eller afvikling i henhold til denne aftale ikke underlagt samtykke fra nogen tredjepart.

8. Beta-produkter

Talent.com kan tilbyde betatestprodukter eller -funktioner på vores Website. Disse betatestprodukter eller -funktioner kan blive tilbudt i begrænsede mængder, på begrænsede steder og i begrænset tid. Vi kan afbryde eller annullere hele eller dele af et betaprodukt eller en funktion til enhver tid uden forudgående varsel til dig. ETHVERT BETAPRODUKT ELLER ENHVER BETAFUNKTION ER I TESTFASEN OG LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG", ANTAGES AT INDEHOLDE FEJL, OG ET PRIMÆRT FORMÅL MED DENNE BETATEST ER AT FÅ FEEDBACK PÅ PRODUKTETS YDEEVNE. DU RÅDES TIL AT BESKYTTE VIGTIGE DATA, UDVISE FORSIGTIGHED OG IKKE PÅ NOGEN MÅDE STOLE PÅ, AT BETAPRODUKTET ELLER -FUNKTIONEN ELLER DET MEDFØLGENDE MATERIALE FUNGERER KORREKT.

9. Eksport og anti-korruption

Du må ikke bruge vores tjenester, hvis du (i) befinder dig i eller er bosiddende eller statsborger i et land, der er underlagt amerikansk eller canadisk embargo, sanktioner eller andre restriktioner (ii) er nævnt på en amerikansk eller canadisk regerings liste over nægtede parter eller (iii) er involveret i aktiviteter, der direkte eller indirekte er relateret til spredning af masseødelæggelsesvåben. Desuden må du ikke gøre vores tjenester tilgængelige for nogen person eller enhed, der falder ind under (i), (ii) eller (iii) ovenfor. Talent.com forbeholder sig ret til at begrænse eller afslutte enhver og alle tjenester i specifikke lande eller regioner, til enhver tid, på grund af eller under krig, politisk omvæltning eller usikkerhed, oprør, opstand, terrorisme eller trussel herom eller civil uorden.

Du erklærer, at du ikke har modtaget eller er blevet tilbudt nogen ulovlig eller upassende bestikkelse, returkommission, betaling, gave eller ting af værdi fra nogen af Talent.coms medarbejdere eller agenter i forbindelse med denne aftale.

10. Påstande om krænkelse

Ophavsretslove, såsom Copyright Act i Canada eller Digital Millennium Copyright Act of 1998 i USA, og lignende love i andre jurisdiktion giver regres for ophavsretsejere, der mener, at materiale, der vises på Internettet, krænker deres rettigheder i henhold til gældende ophavsretslove. Hvis du i god tro mener, at materiale, der hostes af Talent.com, krænker din ophavsret i henhold til gældende ophavsretslove, kan du (eller din agent) sende os en meddelelse i den form, der er foreskrevet i forordningen, og anmode om, at materialet fjernes eller adgangen til det blokeres. Meddelelsen skal (a) angive sagsøgerens navn og adresse og alle andre oplysninger, der er foreskrevet i lovgivningen, og som muliggør kommunikation med sagsøgeren; (b) identificere det værk eller andet materiale, som den påståede krænkelse vedrører; (c) angive sagsøgerens interesse eller rettighed med hensyn til ophavsretten til værket eller andet materiale; (d) angive lokaliseringsdata for den elektroniske lokation, som den påståede krænkelse vedrører; (e) angive den påståede krænkelse; (f) angive dato og tidspunkt for udførelsen af den påståede krænkelse; og (g) indeholde enhver anden information, der kan foreskrives ved forordning.

Hvis du i god tro mener, at en meddelelse om krænkelse af ophavsretten fejlagtigt er blevet indgivet mod dig, kan du sende Talent.com en modmeddelelse. Meddelelser og modmeddelelser skal opfylde de til enhver tid gældende lovmæssige krav, der er pålagt af gældende ophavsretslove. Meddelelser og modmeddelelser med hensyn til webstedet skal sendes skriftligt til Talent.com Inc, 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Attention: Juridisk afdeling. Vi foreslår, at du konsulterer din juridiske rådgiver, før du indgiver en meddelelse eller modmeddelelse. Vær også opmærksom på, at der er straffe for falske krav i henhold til visse love om ophavsret.

Hvis du i god tro mener, at noget indhold på tjenesterne er ulovligt eller krænker din eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsret, bortset fra ophavsret, såsom varemærker, eller du ønsker at gøre os opmærksomme på andre ulovlige eller krænkende handlinger, der vedrører tjenesterne, kan du kontakte os via e-mail på: [email protected]. Enhver meddelelse til os skal indeholde: (a) en detaljeret beskrivelse af det krænkende eller ulovlige materiale eller aktivitet, herunder hvorfor det er krænkende eller ulovligt; (b) en detaljeret beskrivelse, der specificerer placeringen af det materiale, som du hævder er krænkende eller ulovligt (hvis relevant); og (c) dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

11. Privatliv og sikkerhed

Se venligst vores Privatlivspolitik for information om, hvordan vi indsamler, behandler, deler og opbevarer dine personlige data.

Desværre er overførslen af oplysninger over internettet ikke helt sikker, og vi kan derfor ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil være i stand til at overvinde vores sikkerhedsforanstaltninger eller bruge dine personlige data til ukorrekte formål. Du anerkender, at du giver dine personlige data på egen risiko. Enhver faktisk eller forsøgt brug af tjenesterne af dig i strid med denne aftale kan resultere i strafferetlig og/eller civilretlig forfølgelse. Talent.com forbeholder sig ret til efter eget skøn at gennemgå, overvåge og/eller registrere oplysninger vedrørende din brug af tjenesterne uden forudgående varsel til eller tilladelse fra dig, herunder, uden begrænsning, ved at arkivere indhold og/eller kommunikation indsendt til og/eller sendt af dig via tjenesterne.

Vi tester løbende vores system for potentielle brud og har udviklet et Bug Bounty-program, der proaktivt opmuntrer og belønner tredjeparter for at identificere sikkerhedssårbarheder på vores site. Vi har dedikerede ressourcer, der overvåger vores servere for potentielle indtrængen eller sårbarheder. Vi krypterer vores data, mens de er gemt og i transit, og har strenge adgangskontrolpolitikker i vores organisation for at kontrollere adgangen til data. Intet system er 100 % sikkert, så vi afsætter ressourcer til at sikre, at vi minimerer risikoen for lækager, brud eller hacks.

12. Gældende lov og tvistbilæggelse

Hvis du hverken er en jobsøgende eller en arbejdsgiver som defineret i denne aftale, vil denne aftale og enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse hermed eller på nogen måde er relateret til din brug af vores tjenester ("tvist"), være underlagt lovgivningen i provinsen Québec og Canadas love, der gælder der, uden at give virkning til konflikter mellem lovprincipper deraf. Enhver og alle handlinger, retssager eller andre juridiske procedurer relateret til en sådan tvist skal kun indgives til domstolene i provinsen Québec, Canada, og parterne i en sådan tvist giver hermed samtykke til den eksklusive personlige jurisdiktion for sådanne domstole.

13. Ansvarsfraskrivelse

TALENT.COM FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTERNE, HERUNDER ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, RÅD, JOBOPSLAG, KARRIEREGUIDER, BRUGERINDHOLD, PRODUKTER ELLER FUNKTIONER, DER TILBYDES INDEN FOR TJENESTERNE, OG LEVERER TJENESTERNE "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE". INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅET FRA TALENT.COM, DETS MEDARBEJDERE ELLER AGENTER, ELLER GENNEM TJENESTERNE, VIL SKABE NOGEN GARANTI, BETINGELSE ELLER VILKÅR, SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI. I DET FULDE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER TALENT.COM OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG DETS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE AF EJENDOMSRETTIGHEDER, TITEL, SERVICEKVALITET, OG AT DE LEVEREDE TJENESTER VIL VÆRE UAFBRUDTE, FEJLFRI, SIKRE ELLER SIKRE. TALENT.COM OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER SAMT DETS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, RETTIDIGHED OG YDEEVNE AF TJENESTERNE OG ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, RÅD, JOBOPSLAG, BRUGERINDHOLD, FUNKTIONER OG PRODUKTER, DER TILBYDES INDEN FOR TJENESTERNE. TALENT.COM OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER SAMT DETS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR TJENESTER ELLER VARER, DER MODTAGES VIA ELLER ANNONCERES PÅ HJEMMESIDEN, ELLER SOM MODTAGES VIA LINKS, DER STILLES TIL RÅDIGHED AF TALENT.COM. TALENT.COM ER IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, INDHOLD, INFORMATION ELLER DATA, OG DU FRITAGER OS, VORES DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG AGENTER FRA ALLE KRAV OG SKADER, KENDTE OG UKENDTE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED ETHVERT KRAV, DU HAR MOD SÅDANNE TREDJEPARTER.

HVIS EN SÅDAN GARANTI IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER TALENT.COM'S ANSVAR FOR BRUD PÅ EN SÅDAN GARANTI BEGRÆNSET (EFTER TALENT.COM'S VALG) TIL: (A) FOR VARER, REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF VARERNE, LEVERING AF TILSVARENDE VARER ELLER BETALING AF OMKOSTNINGERNE VED REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF VARERNE ELLER LEVERING AF TILSVARENDE VARER; ELLER (B) FOR TJENESTER, GENLEVERING AF TJENESTERNE ELLER BETALING AF OMKOSTNINGERNE VED GENLEVERING AF TJENESTERNE.

14. Begrænsning af ansvar

TALENT.COM ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER DETS ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE OVER FOR NOGEN BRUGER PÅ GRUND AF BRUGERENS BRUG ELLER MISBRUG AF ELLER TILLID TIL TJENESTERNE. EN SÅDAN ANSVARSBEGRÆNSNING SKAL GÆLDE FOR AT FORHINDRE INDDRIVELSE AF INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE OG STRAFFENDE SKADER, UANSET OM ET SÅDANT KRAV ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED), SKADESLØSHOLDELSE ELLER ANDET, SELVOM TALENT.COM ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER DETS ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET MANGLENDE VÆSENTLIGT FORMÅL MED ETHVERT MIDDEL. EN SÅDAN ANSVARSBEGRÆNSNING SKAL GÆLDE, UANSET OM SKADERNE OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUG ELLER MISBRUG AF OG TILLID TIL TJENESTERNE, SOM FØLGE AF TILLID TIL ELLER SKADE FORÅRSAGET AF OPLYSNINGER, DER ER LAGT UD PÅ WEBSTEDET, SOM FØLGE AF MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE ELLER SOM FØLGE AF AFBRYDELSE, SUSPENSION ELLER OPSIGELSE AF TJENESTERNE (HERUNDER SÅDANNE SKADER, DER ER PÅFØRT AF TREDJEPARTER). DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ MED HENSYN TIL SKADER, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ANDRE TJENESTER ELLER VARER, DER ER MODTAGET VIA ELLER ANNONCERET PÅ WEBSTEDET ELLER MODTAGET VIA LINKS, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ WEBSTEDET. DENNE BEGRÆNSNING SKAL OGSÅ GÆLDE, UDEN BEGRÆNSNING, FOR OMKOSTNINGERNE VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TABT FORTJENESTE ELLER TABTE DATA. EN SÅDAN BEGRÆNSNING SKAL ENDVIDERE GÆLDE MED HENSYN TIL UDFØRELSE ELLER MANGLENDE UDFØRELSE AF TJENESTERNE ELLER ENHVER INFORMATION ELLER VARE, DER VISES PÅ, ELLER ER LINKET ELLER RELATERET PÅ NOGEN MÅDE TIL, TJENESTERNE. EN SÅDAN BEGRÆNSNING SKAL GÆLDE UANSET ETHVERT SVIGT I DET VÆSENTLIGE FORMÅL MED ETHVERT BEGRÆNSET RETSMIDDEL OG I DET FULDE OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DET MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR TALENT.COM OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG DETS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE FOR ALLE SKADER, TAB OG ÅRSAGER TIL HANDLING, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET, BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU HAR BETALT TALENT.COM FOR AT BRUGE TJENESTERNE.

15. Fortrolighed

Gennem din brug af vores tjenester kan du modtage oplysninger eller blive eksponeret for funktioner og funktionalitet, der ikke er kendt eller tilgængelig for offentligheden, herunder, men ikke begrænset til, loginoplysninger, teknologi, API-nøgler, dashboards, widgets, indsættelseskoder, løndata og visning af løndata samt retningslinjer og dokumentation vedrørende tjenesterne ("Fortrolige oplysninger"). Du accepterer, at: (a) alle fortrolige oplysninger forbliver Talent.coms eksklusive ejendom; (b) du kun vil bruge fortrolige oplysninger, som det er nødvendigt for din brug af tjenesterne og i overensstemmelse med denne aftale; (c) du ikke vil videregive fortrolige oplysninger til nogen tredjepart; og (d) du vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte de fortrolige oplysninger mod enhver brug eller videregivelse, der ikke udtrykkeligt er tilladt i denne aftale. Du accepterer endvidere ikke at dele med eller på anden måde videregive loginoplysninger eller andre mekanismer, der giver adgang til tjenesterne eller andre ikke-offentlige områder på webstedet, til nogen tredjepart.

16. Retfærdig erstatning

Du anerkender, at et brud fra din side på enhver bestemmelse om fortrolighed eller ejendomsret i denne aftale kan forårsage Talent.com uoprettelig skade, for hvilken tildeling af erstatning ikke ville være tilstrækkelig kompensation. Derfor kan Talent.com anlægge sag for at forbyde dig enhver handling i strid med disse bestemmelser, hvilket middel skal være kumulativt og ikke eksklusivt, og derudover kan Talent.com søge at få udstedt et påbud, der forbyder enhver overtrædelse eller truende overtrædelse af disse bestemmelser, ud over enhver anden lettelse, som vi måtte være berettiget til ved lov eller i retfærdighed.

17. Parternes indbyrdes forhold

Intet i denne aftale skal fortolkes således, at en af parterne bliver partner, joint venturer, arbejdsgiver, entreprenør eller ansat hos den anden. Ingen af parterne må have eller fremstille sig selv over for nogen tredjepart som havende nogen bemyndigelse til at fremsætte erklæringer, erklæringer eller forpligtelser af nogen art eller til at foretage nogen handling, der er bindende for den anden, undtagen som fastsat heri eller skriftligt godkendt af den part, der skal være bundet. Bortset fra hvad der er angivet i denne aftale, er det kun dig og Talent.com, der kan håndhæve denne aftale, da denne kontrakt er mellem dig og Talent.com.

18. Links og tjenester fra tredjeparter

Tjenesterne kan indeholde links til tredjepartswebsteder, annoncører, produkter, tjenester eller andre begivenheder eller aktiviteter, der ikke ejes eller kontrolleres af Talent.com (samlet "Tredjepart(er)"). Talent.com støtter ikke eller påtager sig noget ansvar for sådanne tredjepartswebsteder, oplysninger, materialer, produkter eller tjenester. Hvis du tilgår et tredjepartswebsted fra tjenesterne eller bruger en tredjepartstjeneste, gør du det på egen risiko, og du forstår, at denne aftale og Talent.coms fortrolighedspolitik ikke gælder for din brug af sådanne tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du fritager udtrykkeligt Talent.com fra ethvert og alle ansvar, der opstår som følge af din brug af en tredjeparts websted, service eller indhold.

19. Elektronisk kontraktindgåelse

Din brug af tjenesterne omfatter muligheden for at indgå aftaler og/eller foretage transaktioner elektronisk. DU ANERKENDER, AT DINE ELEKTRONISKE INDSENDELSER UDGØR DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF DENNE AFTALE, OG AT DIN HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF ELEKTRONISKE INDSENDELSER GÆLDER FOR ALLE OPTEGNELSER VEDRØRENDE TRANSAKTIONER, DU INDGÅR PÅ ETHVERT TALENT.COM-WEBSTED, HERUNDER MEDDELELSER OM ANNULLERING, POLITIKKER, KONTRAKTER OG ANSØGNINGER. DU ANERKENDER, AT TALENT.COM FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER I FORBINDELSE MED ELEKTRONISKE INDSENDELSER, HERUNDER EVENTUELLE FEJL I FORBINDELSE MED GYLDIGHEDEN AF EVENTUELLE UNDERSKRIFTER, OG AT DET ER DIT ANSVAR AT SIKRE, AT EVENTUELLE AFTALER/TRANSAKTIONER MODTAGES OG BEVARES AF DIG.

20. Meddelelse

Alle meddelelser til Talent.com skal sendes skriftligt til Talent.com Inc, 5800 St-Denis Street, Suite 604, Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Attention: Legal Department, via certificeret første klasse eller kurer over natten (underskrift kræves) og betragtes som givet ved modtagelse.

Eventuelle meddelelser til brugere vil blive leveret elektronisk via e-mail, beskedtjeneste, meddelelse i din kontogrænseflade eller gennem iøjnefaldende udstationering af en sådan meddelelse på vores Hjemmeside eller Talent.com Apps, som bestemt af Talent.com, efter eget skøn. Meddelelse til brugere anses for at være modtaget og effektiv, når den sendes (for elektronisk kommunikation) eller ikke mere end 30 dage efter at være blevet offentliggjort i din kontogrænseflade eller på vores Website eller Talent.com Apps.

21. Ændringer

Talent.com kan til enhver tid ændre disse servicevilkår. Hvis vi gør det, vil vi offentliggøre de reviderede servicevilkår og opdatere datoen "Sidst opdateret" øverst. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi også give dig besked om ændringerne inden ikrafttrædelsesdatoen via e-mail, beskedtjeneste eller meddelelse på vores Hjemmeside og/eller bede dig om udtrykkeligt at acceptere de reviderede Servicevilkår inden dit næste besøg på vores Hjemmeside eller Talent.com Apps. Hvis du ikke er enig i de reviderede servicevilkår, bør du ikke bruge vores tjenester, og du bør annullere din konto. Din fortsatte brug af vores tjenester efter ikrafttrædelsesdatoen for de foreslåede ændringer vil udgøre en accept af de reviderede servicevilkår.

22. Diverse

Ved at bruge vores tjenester accepterer du at overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder canadiske, amerikanske eller andre love og bestemmelser om eksport- og reeksportkontrol, love om ophavsret, love om beskyttelse af personlige oplysninger og love om intellektuel ejendomsret.

Disse servicevilkår (herunder privatlivspolitikken og cookiepolitikken, som udgør en integreret del heraf) udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til emnet herfor, herunder alle bestemmelser, der gælder for parterne, og erstatter og erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser eller aftaler, skriftlige eller mundtlige, vedrørende et sådant emne. Ethvert afkald på en bestemmelse i denne aftale vil kun være effektivt, hvis det er skriftligt og underskrevet af Talent.com. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for ugyldig af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne aftale, som forbliver i fuld kraft og virkning. Du accepterer, at denne aftale ikke kan ændres, ændres, ændres eller tilsidesættes, undtagen ved et dokument underskrevet af en autoriseret repræsentant Talent.com. For at undgå tvivl skal e-mail- eller telefonkommunikation mellem dig og en Talent.com-medarbejder ikke udgøre en ændring eller ændring af denne aftale.

Du må ikke overdrage eller delegere nogen af dine rettigheder eller forpligtelser heri uden Talent.com's forudgående skriftlige samtykke, og ethvert sådant forsøg er ugyldigt. Talent.com kan frit tildele eller delegere sine rettigheder og forpligtelser heri uden varsel til dig.

23. Afslutning

Disse vilkår forbliver i kraft, mens du bruger vores tjenester, og for registrerede brugere, hvis din konto forbliver aktiv. Du kan til enhver tid slette din konto. Alle bestemmelser i disse servicevilkår skal overleve opsigelse eller udløb, undtagen de bestemmelser, der giver adgang til eller brug af vores tjenester. Vi kan suspendere eller opsige din konto eller din adgang til dele af vores tjenester efter eget skøn og til enhver tid, herunder hvis vi fastslår, at du har overtrådt nogen af betingelserne i denne aftale, og vi er ikke ansvarlige for sletning af dine oplysninger.

24. Kontakt os på

Hvis du har spørgsmål til vores servicevilkår, bedes du kontakte os på [email protected].

Du kan også kontakte os på følgende postadresse: Talent.com Inc. 5800 St-Denis Street, Suite 604 Montreal, Québec, Canada, H2S 3L5, Attention: Juridisk afdeling.